ΝΕΟ Δ.Σ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 11/10/2015 πραγματοποιήθηκε τακτική γενική συνέλευση των μελών του συλλόγου, όπως ορίζεται από το καταστατικό. Από τις εκλογές που διενεργήθηκαν εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τις αρχαιρεσίες η σύνθεση του συμβουλίου είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλατή Θεοδώρα-Μαρίνα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαμχαλές Αθανάσιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πασχαλίδου Άνοιξη
ΤΑΜΙΑΣ: Παπαχαρίτου Μαρία
ΜΕΛΟΣ: Ντινέλης Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ: Τζιαμπάζης Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ Λεονταρίδου Κωνσταντίνα

Με τιμή,

Το Δ.Σ.